Smazat vyhledávací pole
Hledat
Název zboží, PN, EAN, ISBN

DohledatkdePodmínky

Podmínky registrace

Vítejte v systému Dohledat.cz!

Systém Dohledat.cz umožňuje účinně hledat zboží na jednom místě od provozovatelů obchodů, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém zboží. Informace poskytuje uživatel souborem typu xml obsahující jakékoliv informace o zboží. Informace o zboží může být poskytnuto dle předešlé dohody i jiným způsobem a může být zpoplatněno. Systém Dohledat.cz je určen pro všechny obchody všech velikostí. Veškeré hledání, filtrování a pozice ve výsledcích hledání není nijak ovlivněno. Systém Dohledat.cz uvítá veškeré vaše nápady či připomínky k tomuto systému.

Podmínky registrace

1. Provozovatelem systému Dohledat.cz je Petr Paroubek, Kloboukova 2228/32, Praha 4, 148 00, e-mail: podpora@dohledat.cz, tel.: +420 732 794 764

2. Uživatelem systému Dohledat.cz je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci a jejíž uživatelský účet byl následně aktivován.

3. Uživatel je při registraci povinen sdělovat provozovateli údaje pravdivě a úplně. V případě, že tak neučiní, může provozovatel jeho registraci zrušit. Dále je uživatel povinen oznámit provozovateli veškeré změny kontaktních údajů bez zbytečného odkladu. Provozovatel neodpovídá za jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci.

4. Cena roční registrace 0 Kč.

5. Uživatel prohlašuje, že systém Dohledat.cz nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, závaznými právními předpisy České republiky či v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, který by byl v rozporu s právními předpisy, a byla by jím porušena práva třetích osob.

6. Registrací uživatele do systému Dohledat.cz může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele.

7. Provozovatel systému Dohledat.cz zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelu, avšak nejdéle do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným dalším subjektům. Výjimka bude učiněna pouze v případech, kdy s tím uživatel bude výslovně souhlasit či pokud bude mít provozovatel tuto povinnost ze zákona.

8. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za informace o zboží od uživatelů systému Dohledat.cz.

9. Provozovatel zajistí standardní zabezpečení systému. V případě útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená v systému Dohledat.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakýkoliv následek porušení povinností ze strany uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu.

10. Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli do systému Dohledat.cz, který poruší podmínky registrace, a vyhrazuje si právo na změnu i zrušení uživatelského účtu bez udání důvodu.

11. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

12. Souhlas se stanovenými pravidly registrace potvrzuje uživatel při vyplňování registračního formuláře zaškrtnutím příslušného pole.

13. Získanými osobními daty při registraci nic neděléme. Data jsou kodována a slouží jen pro registraci a používání služeb v systému Dohledat.cz. Své osobní data můžete kdykoliv aktualizovat ve svém účtu. Dále můžete kdykoliv požádat o výmaz.

14. Provozovatel systému Dohledat.cz je oprávněn tyto podmínky registrace měnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel je oprávněn v případě nesouhlasu s novými podmínkami registraci zrušit. Zrušení registrace je také možné bez udání důvodu.

15. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. 6. 2018

Technická správa


Pokud na stránkách Dohledat.cz narazíte na technický problém, kontaktujte prosím technického správce webu na e-mailové adrese:podpora@dohledat.cz.

Uvítáme každé vaše nápady pro zlepšování služeb.